Wat is een Nalatenschapscoach?

Een nalatenschapscoach ondersteunt en begeleidt erfgenamen en/of executeurs bij het afwikkelen van een nalatenschap.

De nalatenschapscoach is een vertrouwenspersoon en kan o.a. helpen bij de administratie na een overlijden, helpen bij het uitvoeren van een testament, helpen bij het opstellen van de aangifte erfbelasting en fungeren als aanspreekpunt voor de nabestaanden.

Diensten

nalatenschapsbegeleiding

Nalatenschapscoaching

Ondersteuning bij de administratie na overlijden en bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Persoonlijk Levensdossier

Persoonlijk Levensdossier

Samenstellen van een dossier met alle belangrijke gegevens voor jou en je naasten.

Senioren ondersteuning administratief

Senioren ondersteuning

Eenmalige of periodieke ondersteuning bij (digitale) administratieve zaken en regelwerk.