Hulp bij een nalatenschap

Een nalatenschapscoach ondersteunt en begeleidt erfgenamen en/of executeurs bij het afwikkelen van een nalatenschap.

De nalatenschapscoach is een vertrouwenspersoon en kan o.a. helpen bij de administratie na een overlijden, helpen bij het uitvoeren van een testament, helpen bij het opstellen van de aangifte erfbelasting en fungeren als aanspreekpunt voor de nabestaanden.

Een executeur regelt de administratie na overlijden en de afwikkeling van de nalatenschap. Deze wordt aangewezen in iemands testament. Mocht de aangewezen persoon dit niet kunnen of willen doen, dan is het vaak mogelijk om een vervangende executeur aan te wijzen. 

Ook kunnen de erfgenamen de taak van de afwikkeling overdragen door een volmacht af te geven aan iemand anders.

In beide gevallen kan ik van dienst zijn door de hele afwikkeling uit handen te nemen.

Diensten

nalatenschapsbegeleiding

Nalatenschapscoaching/executele

Ondersteuning bij de administratie na overlijden en bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Persoonlijk Levensdossier

Persoonlijk Levensdossier

Dossier met alle belangrijke gegevens voor jou en je naasten. Belangrijk bij leven en na overlijden.